Anne Yli-Ikkelä


 
Leikin, tutkin ja ihmettelen. Pohdin ympäröivän maailman havainnointia ja kokemista.

I play, search and wonder. I ponder the way we observe and experience the world around us.
 

 

 

 

 

+358 44 072 4126  ·  anne.yliikkela@gmail.com  ·  cv